Az a titokzatos emberi szövet – fascia és a csikung

fascia csikung dao neigong

Már időszámításunk előtt 3000-ben is említették egyiptomi írásos emlékeken. Az Arany Iszlám Kor ( 800-1300) először hívja fel a figyelmet a fascia érzékenységére és észlelő természetére.

A 16. században Thomas Vicary publikálja az első anatómia tankönyvet, amely már tárgyalja a „membránok és bőrök” esetében a szövetet, de a fascia kifejezésre a 17. századig kell várni, amikor is Helkiah Crooke, fordítja le a legfontosabb anatómia szövegeket latinról. Úgy írja le a fasciát, mint a tapintás érzékének szervét. Xavier Bichat, 18. század, mikroszkóp alatt vizsgálja a fasciát és megállapítja, hogy sejtszövetről van szó.

Andrew Taylor Still – oszteopátia, Ida Rolf- a testtartás szerve, Tom Myers – Anatomy Trains. A többi történelem.

A fascia és a vegetítaív idegrendszer elválaszthatatlan egységet alkotnak, és ezt mélységében érdemes megérteni. Teljes folytonosságot formál a testben és nagyon fotnos szerepe van a testtartásban és a mozás szervezésben. A fascia alkalmazkodik a fizikai stresszhez.Stb,stb,stb…

A testtel és a test-elme egységével ismerkedőknek hasznos ez irányban tájékozódni és képződni. Ehelyütt, sem terjedelem sem idő nem áll rendelkezésre egy teljes átfogó képet adni a fasciáról, rétegeiről, kapcsolatairól és funkcióiról. Elég azt tudni most, hogy nemrég úgy találták több száz millió érző idegsejtet tartalmaz. Ennél fogva meg kell értenünk, hogy állapota és pozitúráink életünkre gyakorolt hatása esszenciális. Mindjárt jön a csikung rész, nyugalom.

Már Gurdjieffnél is tanulmányozhattam – majd 20 éve már – azt az elméletet, miszerint hangulatainkat és tudat állapotainkat meghatározzák testi pozitúráink. Akkor azt, hittem ez főleg külsőleg érthető meg, mint állás, ülés, fekvés, mozgások. Azt állította, ha egy levert kedély állapotú ember testi  pozitúráit meg tudjuk változtatni, megváltozik lelki és tudat állapota is. Ez akkor megfogott.

Legalább 10 éve már, hogy kezembe került Tom Myers – Anatomy Trains című könyve. Shiatsut is azért kezdtem el tanulni, hogy a faciáról többet értsek meg a kezem által. Aztán nagyon gyorsan elérkeztem Damo Mitchellhez, akitől mindennél többet tudtam meg a „membránokról”.
Anélkül, hogy kifejezetten tanultunk volna róluk. 2016-ban és 2017-ben még sok szó esett az ín-izom csatornákról és a „kötő szövetekről”, vagy „finom szövetekről”. Ezek szerint pont időben érkeztem, aztán később, ahogy haladtunk mélyebre és távolabba  nei gong képzésben, más összefüggésekről is esett szó.

A helyzet az, hogy ebben a csikung rendszerben, amit ott tanulok, a fascia átalakítása melléktermék, fontos állomás, de egészen elegánsan, röviden összefoglalva van említve. Én is ezt a hozzállást sajátítottam el. A test átalakítása fontos, a test egészsége is fontos és a hatékonyabb működése, ez így szerkezeti kérdés. Az aprópója amiért most írok róla, hogy a fascia szövetnek a hosszútávú átalakítása egy olyan terápiás kérdés is, ami minimum érdekes szakmai beszélgetés tárgya lenne- manuál terápiában. A nei gong pedig erre alapul kvázi. Vagyis, ami a testi szintet illeti. A testi változásoknak pedig, követnie kell az energetiikait ( Qi ) és a tudatit.

Léteznek csikung iskolák, ahol a fascia és a Qi egy és ugyan az, az értelmezések szerint. Ebben nem értek egyet, holott a Qi jelenthet átváltozást is, és így a szövet átváltozása értelmezhető egyfajta Qi-ként. De a csikung Qi-je, pláne a nei gong gyakorlás Qi-je nem ez. Amikor a test szintjéről és a Qi szintjéről van szó, akkor a Qi valami másra utal. Érdekes módon ez a Qi mennyiségileg és minőségileg is kell, hogy változzon, és az Ín-Izom Átalkító Klasszikus tanítások szerint, a Qi kell, hogy megnyissa és átformálja a testet. A csikung és a test átalakításának állomása! Érdekes, fontos téma. A Qi művelése ilyen szemszögből már sokkal érdekesebb, nem?

Az idegrendszer és az átalakítandó finom szövet kapcsolata, hát nem csodás? A szövet amivel mozogsz, érzékeled a kül és bel-világot átformálható. Az elmének, ami mindezt integrálja, folyadék teste is lehet a Qi. MEgannyi inspiráló aspektus, az életerő felhasználásának lehetséges újta, te melyiket járod?

Qi a testben és Qi testen kívül…