Dao – az ember elhelyezkedése a világban.

dao neigong ember ég föld

Az ember helyzete kérdéses, próbáljuk meg elhelyezni őt, hogy megérthessük cselekedetét, állaptait, betegségeit.

Alapvetések, amik elhelyeznek minket és a törekvéseinket:

➡️Az ember elegendő felismerés után el kezd keresni, megérzése arra vezeti, hogy a megszokott, tapasztalt világon és annak felfogásán túl taláhat még valamit.
Transzcendens: érzéki tapasztalatok feletti,
Immanens: érzéki tapasztalat számára hozzáférhető.

Tehát immanens tapasztalatai végére ér és elkezd kitárulni számára a transzcendens.

➡️ A kínai filozófia univerzum elmélete hármas struktúrájú, az eredet három szférája : Ég, Ember és Föld ezek összeköttetésben a teremtő és pusztító erőkkel állnak. A szerkezet középpontjában a Dao ( 道 ) . A természet a Dao alapevei szerint struktúrálódik. A Dao az eredet három szféráján és az életen és halálon felül emelkedik, így lesz oka mindennek. A Dao alapelvei tartják fent az univerzum harmóniáját, tehát megtalálható a mindennapi élet minden tapasztalatában. Az egyén így értheti meg az élet és az univerzum értelmét, és harmonizálhatja saját életét.

➡️ Az ember tehát Ég és Föld hatásai között áll, léte, állapotai, működése, ezektől az erőktől függ. A Dao megértésével, helyzetét és állapotait is megérti és lehetősége nyílik rendezni körülményeit.

Az ember elkezdte környezetét rendezni, de már nem vette figyelembe a Dao alapelveit, és ennek következményeit tapasztaljuk. Környezetének állapota és saját állapota is viszonyban állnak. Elvesztette eredeti helyzetét. Ennek helyreállítása a cél. Ha úgy tetszik alapállásának visszaszerzése a cél, és akkor környezete is köré, egyetemes rend szerint harmonizálódik.
Ha nem érti többé az Ég hatásait, és nem ver gyökeret a Földben, folyamatai szétszóródnak, helyzete rendezetlen, tevékenysége káros, elméje zavart, tettei értelmetlenek.

➡️„人法地,地法天,天法道,道法自然。” – Az Ember a Föld alapelveit követi, a Föld az Ég alapelveit követi, az Ég a természet alapelveit követi.

➡️ A nei gong lehetőséget biztósít az embernek, hogy viszonyát a természethez és így önmagához rendezze, kezdetben. Ha sikerült vissza nyernie normális! állapotát, tovább haladhat az úton és lehetősége nyílik transzcendens irányba fejlődni. Korunk eltér Buddha korától, amikor más állapotban voltak az emberek. Más állapotban, a jelen kor emberéhez képest, így másképp hatottak rájuk a gyakorlatok. Ezek egy része ma előkészület nélkül nem működik, mert nem vagyunk abban az alap állapotban!

Az egyik legnagyobb hiba a technikákkal és módszerekkel való találkozáskor, hogy nem vesszük figyelembe, nem értjük meg, hogy a helyzetünk megváltozott. A nei gong gyakorlata felkészíti az embert!

Újra:
1) Első lépés, hogy a természet alapelveivel harmóniába kerüljünk, a Föld alapelvei és az Ég alapelvei mentén. Megértsük és megvalósítsuk a Dao-t.
Ekkor normálizálódik életünk és létezésünk. Ez a normális állapot a kiinduló pont a transzcendens munkákhoz. Ennek megértése alapvető, de nagyon ritka ma. Többek között azért, mert helyünket elvesztettük, így megértésünk is homályos, és korántsem vagyunk készek munkákra, amiről zavaros látásunkkal azt hisszük, hogy nekünk valók. Megtéveszthetőek vagyunk.
2) A transzcendensre a normalizált állapot elérése után leszünk készek. Ez a taoista út lényege. A többi út lényege más.

➡️ A nei gong tehát, felismeri az ember helyzetét, Ég és Föld közötti viszonyait és ennek megfelelően szabja ki a gyakorlást. Hogy képessé és alkalmassá váljon a meditációs munkákra, gyakorlatokra. Felkészíti az emberi testet, és szabályozza, alakítja a fizikai testen kívüli alkotó részeinket. A közismert kifejezés a fizikai testen felüli közvetlen szférára a Qi (氣), a Qi gong lényege ennek a szférának a szabályozása, művelése. A módszertan szerint a materiális test és a Qi test művelése , szabályzása vezet ahhoz, hogy normalizálódhat az ember és transzcendens munkákba foghat.

➡️ Az Ég információinak befogadása a Föld nélkül nem lehetséges. Itt nem a bolygóról van szó, hanem a fizikai testről. Az ember teste alakítható és kell is alakítani, felkészíteni.
Az Ég az éterikus alapelvek mentén vezeti a teremtést, amely az időn keresztül létre hozza az anyagot, a Föld az a szféra, ahol ez a teremtés megtestesül, formára áhitozva. Tehát a Föld ad formát az éterikus folyamatoknak. Az Ég egyetemes erőit yin 陰 és yang 陽 szabályozzák. Yin és Yang az emberben is felismerhető és alapvetése a gyakorlásnak.

➡️A gyakorlásunk, és tanulási törekváseink arra irányulnak, hogy megismerjük helyzetünket, az emberi testet, annak működését, és lehetőségeit, felépítését, a fizikai test után következő testet, a Qi-t és funkcióit. Ezekkel az eszközökkel hatunk erre a test-elme egységre, amelyben mindennapi működésünk, életünk manifesztálódik.