Hatékonyság az egészség? (csikung)

csikung hatékonyság

A bejegyzés célja bemutatni az egészség taoista ( csikung ) gyakorlati értelmezését.

A közfelfogástól eltérő elméletek következnek. A bejegyzésnek lesz videó verziója is. Egymást hivatottak támogatni.

A tézis: egészségünk egyik legjobb meghatározója a hatékony működés.

 

Arról van tehát szó, hogy a fizikai test, szerveivel, keringésével, idegrendszerével, finom és kötőszöveti hálózatával ( fascia, myofascia ) , stb. működésében nagy eltérést mutat hatékonyságban. A modern orvos és sporttudomány ágak rendelkeznek már kellő ismerettel e téren, a taoista gyakorlat azonban ezen jóval túl mutat, gyakorlatában is. Ráadásul szorosan integrálva értelmezi azonnal az elme működésének hatékonyságát, és gyakorlata integrálja is a két területet ( test- fizikum, elme ).

Utóbbit, az elmét egyszerűen értelmezzük most úgy, hogy gondolataink és érzelmeink gubancolt hálózata. Ahogyan az ember rendet tehet háztartásában, úgy, tehet rendet elméjében is. Erre számos tradíciónak vannak bevált módszerei ( vipassana, mindfullness , figyelem és egyéb gyakorlatok ). Világos, hogy minden könnyebben megtalálunk egy rendezett háztartásban, csak úgy, ahogy az elménk is frissebb, tisztább, célratörőbb, kitartóbb, ha rendezett, gyomlált.

Tehát testünk és elménk hatékony működése befolyásolható, változtatható. És ennek nagyon sok köze van az egészségünkhöz.

A testben a vér és Qi ( értsd kínai orvosi értelemben) keringésének szabályzása elsődleges szempont. Útvonalak vannak, térségek, folyók, tengerek, stb. A folyóban is akadálytalan az áramlás, ha a medret rendszeresen kotorják. Csakúgy az emberi testben, a fizikum egészsége függ a területeket , rétegeket összekapcsoló útvonalak tisztaságától, vezető képességétől, „sávszélességétől”. A pangások, stagnálások, blokkok és fájdalmak nehezítik ezt szabad áramlást, csökkentik a hatékony működést.

Most vegyük hozzá, hogy a Qi ( csi ) áramlásának függvénye lehet, hogy fizikai ágya, a test ín-izom pályái rugalmasak, szélesek, integráltak, és vezetőképesek legyenek, hiszen ezekben kering a Qi – képletesen szólva. A Qi, amely felfogható a minket működtető életerőként, animáló információként. Ennek a Qi-nek a minősége is befolyásolja a hatékonyságunkat, így az egészséget. Ráadásul a meridiánok, és csatornák felfoghatóak, mint az elménk meghosszabításai, csápszerű nyúlványok, amelyek az információt eljuttatják a test különböző részeibe, illetve fogadják az onnan érkező információkat. Kapcsolódási ” interfaceünk” a külvilággal.

A hagyomány mind a testi területekhez, mind pedig a csatornákhoz, illetve azok részeihez pszichológiai jelenségeket, folyamatokat és funkciókat rendeltek, ezzel fel is térképezték a test és elme integrált működését ( a szomatizálást is).

Itt nem áll meg a taoista értelmezése az embernek, hiszen az egységhez még kapcsolódik a tudat szférája is, a szellem, de ennél tovább most itt nem megyünk. Hiszen azt kell megértsük csupán, hogyan határozható meg az egészség, a hatékonyabb működés értelmében.

Ha értjük hogy testünk szöveti szintű rendeződése, hálózatai, rendszerei ( ideg, vér, nyirok, fascia, ín-izom, bőr stb. ) és funkciói hatékonyabbá tehetőek, és vesszük mellé a mentális, elme beli gyakorlatokat, amelyekkel a testbe szőtt elme is javítható, akkor világossá fog válni, hogy lehet előnyünkre egy olyan módszertan, amely gyakorlatába építve hat ezeken a területeken – integrálva.

Mi a test hatékonysága?

  • lerövidült regenerációs idő, ( időnként annyira, h megbetegedés sincs )
  • teherbíró képesség növekedése, ellenállóképesség,
  • javult mozgás koordináció, sőt magas szintű mozgás intelligencia,
  • fejlett test érzet, egyre több területre kiterjedően,
  • elmében, rendszerezett gondolatok, érzelmek és gondolatok tiszta ( akár elválasztó ) értelmezése, javult döntés képesség,
  • érzelmi és kedély stabilitás,
  • rugalmas, hajlékony, erős test, adaptivitás.

Az integrált, „kivasalt”, hálózatában rendszerezett testben az ingerületek és információk is szabadabban és gyorsabban áramlanak, így válik a működése hatékonyabbá, kisebb ellenállás ( kevesebb blokk ) mentén gyorsabban jut célba.

Ez a bejegyzés nem tudja bemutatni a témát, teljes egészében, a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy kétnapos kurzus, tehát 16 óra gyakorlás és elmélet után kezd csak derengeni, mindaz amiről itt szó van, ha fogékonyak vagyunk. Célom az volt, hogy bevezetőt adjak egy látásmódról, amely talán új megvilágításba helyezi a csikungot például. Vagy azt, miért fontos és kívánatos a testünk és elménk hatékony működésén dolgozni.

Meg fognak változni a gondolataink, el tudjuk hagyni a feleslegessé vált szokásokat, mintákat, szokás feszültségeket, és új távlatok nyílnak a megértésben is. Komplexebb elméletek, az ember és a világ működését leíró elképzelések válnak érthetővé , ha korábban nem voltak azok. Az ember nyitottá válik a magasabb értelmű, emelkedettebb életcélok felé. Nos, el tud rugaszkodni a megszokottól, a zárt körből. Ez az elme egészségének függvénye, mégis tudni kell, hogy a test azonos mértékű átalakulása nélkül, nem lehetséges. Nem harmónikus.

Namost, a fent említett jelenségek elérhetőek sokféle módszer által. Értésem és tapasztalatom szerint a nei gong folyamata és az ennek megfelelően végzett eredendően transzformáló csikung egységes módszertanként működik és éri el az összes említett területet. Nagyon fontos, hogy a gyakorlásnak rögzített kritériumai, a végrehajtásnak fontos minőségei a folyamatnak pedig lekövethető állomási vannak. Az hogy hatékonyabban működünk- e egyértelműen világos lesz számunkra. Ezt lehet felfedezni többek között a csikung és daoyin gyakorlások szisztematikus végzésekor.

Olyan szinten áll az egészség, amilyen hatékony a test és az elme. Period. 🙂 Az én feladatom , hogy ezt kibontsam és feltárjam az érdeklődő gyakorlóknak. Végtelen izgalmas téma, a test átalakíthatósága, a folyamat elmei megfelelői, napokig lehetne erről beszélni. Gyakorolni pedig évekig.

Az íráshoz tartozó Videó: ide kattintva.

A gyakorlatok, mint például a Ji Ben Qigong ( csikung ) és a Wu Xing Qigong (csikung ) hűséges társaink ezekben az átalakulásokban. Éveken át nyújtanak gyakorolni valót, hiszen ahogyan a test és az elme is változik, ráadásként még integrálódnak is, úgy fognak változni a minőségek, amiket gyakorlunk általuk. Erre pár éven belül gyakorlatilag minden kitartó útkereső , gyakorló rájön. Tapasztalai mentén egyre precízebben tudja majd használni a gyakorlatokat , ráadásul különböző szinteken is. Időben, intervallumban, rendszerességben, vagy akár időszakosan.

Molnár Ádám 2021 11 06