Mire jó a csikung?

mire jó a csikung

Ez egy másfajta „mire jó a csikung” bejegyzésnek ígérkezik.

Azt hiszem ezt a kérdést elsősorban az öngyógyítás iránti vágy generálja.

 

Elkezdjük érezni, hogy „valami nincs rendben” és válaszok után kutatunk. Néhányan a csikungba botlunk.

Számunkra pedig most az az érdekes, hogy a csikung ( Qi Gong – 氣功 ) micsoda?  És hogyan érdemes hozzá állni?

Alapvetően, és az esetek többségében, nyugaton, alternatív megoldásnak tűnik. Misztikus is eléggé ahhoz, hogy elhigyjük erre, vagy arra jó.  A dolog hátul ütője, hogy nem így működik, vagyis így pont nem működik a valódi csikung. Viszont a képzelt csikung nagyon is jól működik – érdekes módon. Azon a módon, ahogy egy képzelt csikung működhet. És ezt a lehető legjobb értelemben mondom, hiszen, ha valakit lelkesít, motivál, mozgásra ( elme, test ) késztet, azzal már nagyon jót tesz. De ettől még nem több, mint egy érdekesnek tartott torna. Vagy kiút.

A „Mire jó a csikung? „ – kérdést rendkívül hatásvadász módon szokták megválaszolni, felsorolva mindenféle egészségügyi probléma lehetséges orvoslását. Esetenként -sajnos, átlépve az etika és a kompetencia tűréshatárát, olyan területeket is megnevezve, amely már szakember bevonását igényelné. Kellemetlen ezt látni, és szerintem a csikung értékét csorbítja, vagy higítja.

A csikung gyakorlásnak vannak pozitív melléhatásai, sőt létezik egy komoly irányzat, amely gyógyászati csikung néven is értelmezhető, de ez utóbbi nagyon magas fokú felkészültséget és kínai orvosi és egyéb ismereteket igényel, nem beszélve a mélyreható csikung gyakorlati tapasztalatról. Azt látom, hogy sok esetben ez a tapasztalat nincs meg, a kínai orvosi képzés végképp, így marad tartalom és szaktudás nélküli ígéret. A zűrzavar legfőbb oka. És sok ember kiábrándultságának, vagy a csikung hiteltelenségének forrása.

Tehát a csikung arra lesz jó, amire hatékonyan alkamazni tudják. Ha az egészség javulás mellékhatás ( az egyszerű mozgástól is javulhat az egészség ), akkor kell legyen a gyakorlás mögött egy komolyabb mozgató rugó, vagy értelem. Tehát lesznek akik nem menekülésből, hanem inkább kíváncsiságból találnak a csikungra, megszólítja őket valami, és fel szeretnék deríteni.

Az egyik legelső dolog amit megtanultunk a tanárainktól, hogy ne valamiért gyakoroljunk, hiszen ez ellenkezik az egyik legfőbb alaptétellel, a nem cselekvéssel.  A dolog nem így működik. Pontosan ellenkezőleg, sokkal hamarabb és gyorsabban érünk el eredményt, ha nem az eredményért gyakorlunk. Ennek felfedezése a gyakorlásban rejlik.

A csikung bele ágyazódik egy gyakorlási rendszerbe, amelynek elemei vannak, aspektusai, és összhatása. Ez a rendszer tartalmaz egy jellemző gondolkodásmódot, és része egy egységes világnézetnek, filozófiának és kozmológiának. Csak gazdagítja a gyakorlást, ha ezeket fel/meg ismerjük. Úgy gondolom a csikung izolált vizsgálata nem működik, másik rendszerbe helyezése gyökérteleníti a gyakorlást. Modernizálása felhigítja, és „mire jó a csikung” jellegű kérdés degradálja, kiszárítja.

Közben természetesen felsorolható, hogy a gyakorló mennyi pozitív mellékhatással találkozhat. Azonban ha ezek maradnak fókuszában sokáig, akkor gyakorlása egyre szűkül, lehetőségei a tanulásra csökkennek, és nem fog hozzáférni a rendszer teljes gazdagságához. Lehetetlen egyszerűen megválaszolni azt , hogy a csikung mire jó, mert rengeteg változótól függ.

A nagyon hatékony csikung, olyan változásokat hoz, amelyekről álmodni sem tudtunk, hiszen nem ismertük lényünk potenciáljait, beszűkültek az ismereteink, hiedelmek és dogmák, törvények kötnek. A hatástalan, felhigított csikung pedig illúziókat hoz, az elme képes elhinni bármit, és szeretné, ha a lehető legkisebb befektetéssel is nagy eredmények birtokosává válhatna. Eerre nagyon kellemetlen módon, olyan ígéreteket formálnak, amelyek a vágyainkat igyekeznek beteljesíteni, közben pedig elzárnak a valódi fejlődés, gyakorlás lehetőségétől.

Semmit se higyjünk el, tegyük próbára az elméleteket és a gyakorlatokat. Képtelen vagyok megígérni, hogy mire jó a csikung. Csupán azt a hagyomány örző tananyag rendszert tudom bemutatni, amit hasonlóan gondolkodó gyakorlóktól tanultam el. Az egyik legjobb tanács ami adható, mások jóléte érdekében, hogy gyakoroljanak könnyű szívvel derűsen. Gondtalanul. Ráérünk a gyakorlás után összerakni az elméleteket, és felvázolni céljainkat és az utat.

Klasszikus tételek:
– a Qi és a vér keringése összekapcsolódik. A csikung gyakorlásával erre az összetett rendszerre hathatunk. Ezt mindenki érzékelni fogja, aki gyakorol. A nei gong alapú csikung gyakorlás kifejezetten erőteljes e tekintetben.

– a legfőbb tulajdonsága, hogy szabályoz, meglévő, rendelkezésre álló Qi-t szabályozza. Fontos kiemelni , hogy a Hou Tian ( 后天 ) – Ég vagy születés utáni) tipusú csikungokra érvényes ez. A Xian Tian ( 先天 ) tipusú csikung egy teljesen más témakör.

– szabaddá, változékonnyá teszi a testet, olyan állapotba hozza, hogy fogékony legyen a változásokra, lereagálja, haladjon a behatásokra. Enélkül törékeny, fásult, merev lesz a  test. Test, elme és tudat (szellem) a csikungban egységet alkot, egymásra folyamatosan ható változók.

– a csikung eszköz, csakúgy mint a dao yin ( 導引 ), vagy az ülő gyakorlás, a nei gong ( 內功 ) folyamatba illeszkedve a nei dan ( 內丹术 – belső alkímia ) irányába vezet, felkészít. Illetve a nei gong és a nei dan futhatnak párhuzamosan is egy idő után. A klasszikus taoista gyakorlásban a nei gong felkészítés, előszoba a nei danhoz. És mindennek több szinten fontos része a csikung és a (dao yin is).

– véleményem szerint a csikunggal lehetőségünk nyílik önmagunk művelésére. Míg a filozófia csupán intellektus kérdése, a gyakorlás által válik minden élővé.

– a test és az energia rendszer hatékonysága javul a gyakorlással, ennek következménye a robosztus egészség, teherbíró képesség, gyorsabb regenerálódás, és megannyi állapot, amelyet az egészséges életvitelhez kötnénk.

Nagyon leegyszerűsítve az embernek lehetősége van, hogy a kétféle energiát ami rendlekezésére áll beossza, szabályozza, raktározza és egy másfajta módon használja fel. Ha Hou Tian – Ég utáni energiáit megfelelően szabályozza, akkor kevesebbet használ fel a Xian Tian , azaz Ég előtti energiáiból, így harmonizálhatja életét, hosszabbíthatja meg azt és élhet gazdagabb módon a lehetőségeivel. Ha úgy tetszik az Ég előtti energiák szabályzásnak egyik fő állomása az Alsó Dan Tian felfedezése, felébresztése, és felépítése. Így nyílik módja a gyakorlónak, hogy egyfajta „tartalék generátorra” tegyen szert és szabályozza Ég utáni energiáinak felhasználását.

Az Események menüpontban, vagy a facebook oldalon követhetőek az aktuális gyakorló alkalmak. Remélem az útkeresők épülésére szolgálnak e sorok.

5 Elem Csikung Gyakorlatsor videó
Csikung – figyelem – gyakorlás , szabályzás