A test egy átalakítható templom és ez fontos!

csikung test

A materialista világszemlélet működik? Ugyanis a test mint templom, értelmezhetetlen ebből a nézőpontból. A templom analógia sejteti, hogy azt valakinek „lakni” kell. A matéria mitől mozog, alakul?

Kufároknak, kereskedőknek, csalóknak, vagy esetleg Istennek a helye? Minden esetre magától nem épül fel az anyag. Az emberi test sem.
🫣
A dolog tehát úgy áll, hogy van nekünk ez az edényünk, ami az emberi test. Ez az edény formálható, és meg lesz töltve, mindenképp.
– Egy szufi mondás szerint: ” Ha nincs mestered az ördög vezet. „
Az ugye tény, hogy alakítható ez az „edény”, ha például súlyt emelek vele, megerősödik, és képessé válik további súlyok emelésére. Vagy éppen mester kézügyességre tehetünk szert, testünkkel eszközöket mozgatva alakíthatjuk az anyagot bárminek a képére, vagy gépeket, festményeket, stb…
Ugyan így a test alakítható másképpen is, a külső szemlélőnek szinte láthatatlan az átalakulás, mégis megtörténik. Átalakíthatóak szöveteink, idegrendszerünk és a test működését támogató funkciók is. A csontok helyzete, az izületek teherbíró képessége, mozgástartománya, ami által a test szerkezete is átalakul, másképpen végzi majd mozgásait. Hatékonyabbá formálható, keringése, ingerület átviteli képessége is javítható, az ismert sport tudományi szinteken túl. A metabolizmus, hormon háztartás, és egyáltalában véve a testben termelődő kémiai anyagok mennyisége és minősége is alakítható.
Ez tehát az edény. Hát nem csodálatra méltó?
De mi az edény szerepe? Miért létezik, miért ennyire alakítható?
Azt már tudjuk, hogy ha silány élelmiszerrel tápláljuk, akkor megbetegszik, elromlik, hamarabb megy tönkre. Ez a biológiai szint, a fiizkum.
Azt is értjük már, hogy az ember elektro-mágneses. Pont, ez mérhető. Gyerek játék ugyan, de kiindulásnak nem rossz. Megkérdezem, mi mozgatja? Önjáró? Az impulzusok rángatják csupán?
A Qi (csí) szintjén, annyit értünk, hogy irdatlan csatorna rendszer hálózza be ezt a hús és vér testet, meghatározva annak működését. Tehát van egy nem fiziológiai, szerencsétlen módon energetikainak nevezett tartomány, amiben a működés szintén felismerhető és feltérképezhető. Ez valahol a fizikai frekvencia felett áll, a tapasztalatok szerint az emebr képes kifejleszteni az érzékelését, erre a szintre.
Ha így veszem, akkor a test mint edény, helyet ad a Qi csatorna rendszerének és tereinek is.
A taoistáknál nem áll meg itt a dolog, ugyanis mennyei folyamoknak is hívják a csatornákat, amelyekben a Qi áramlik. Utalva arra, hogy nem csupán Qi áramlik a csatornákban, hanem valami az Égből, fény.
Úgy sikerült megértenem ezt, hogy az égi, a tudati rétegünk, valmai ami a Qi-nél is szubtilisebb, amely meghatározza tudati vagy szellemi működésünket. Létünknek ilyen értelemben a 3. rétege. És ez a réteg integrálódik a Qi és a fizikai testbe, a csatorna rendszeren keresztül, mintegy meghoszsabbítása a tudatnak. Valami, ami animál minket.
A tradíciók beszélnek lélekről, szellemről, Istenről, elképzelésem szerint ezeknek a templomaként is felfogható a test.
Ennek megértésére valószínűleg keveseknek van, ideje, kapacitása, és egyáltalában véve motívációja. Viszont nekik felettébb érdekes kell legyen ez az idea, és minden nap motiváló erőként fog hatni a gyakorlásban.
A test átalakítása a kívánatos működésre ennyire fontos okokkal bír. Az átalakítás módszertana pedig felöleli az ember fizikai, pszichikai, mentális, energetikai és szellemi felkészítését is. Felkészíteni a templomot. Csupán és kizárólag döntés kérdése az, hogy ebben az életben mit kezdünk a templommal. Mi a célunk az életünkkel.
Tapasztalatom szerint a nei gong rendszere ezeknek a vetületében világosan felfogható, mint egy nagyon következetes, szisztematikus és gyakorlati rendszer, amely többek között, de kezdetben főleg ezt az „edényt”, az emberi testet fogja górcső alá venni és alakítja át, hogy lehetővé tegye a későbbi munkákat.
Mert itt munkáról van szó! Lehetőségről. Izzadságos, precíz munkával, meghatározott minőségek ( mentális ) teljesülése mellet lehetségessé válik a belső művelés folyamába lépni és az emberi testet egy sokkal hatékonyabb működésre bírni.
Ez férfiaknak ugyan annyira való mint nőknek. Mindnekinek van fizikai teste, energetikai központja, csatorna hálózata, és idegrendszere, vérkeringése, szövetei, stb… Amenniyben képes ezeket és mentális működéseit átalakítani, a változásokat megszilárdíthatja és a fejlődés útja kitárul előtte.
A módszer olykor tartalmaz hosszabb és nagyobb igénybevételű gyakorlatokat is, amelyek az erős férfiakat is próbára teszik. 20+ évig voltam élsportoló, válogatott triatlon versenyző és úszó. Megkóstoltam a kondis edzések fájdalmát, a hosszú távú triatlon edzések agóniáját, tanultam a sport tudományokat, edzettem úszót, triatlonost, öttusást. A nei gong (內功), belső művelés másképpen alakít át, teljesen más „kávéház”. A kitartás, rendszerezett, tiszta látásmód, akarat, erő szintén fontos minőségek.
Tényleg minden attól függ, hogy mit akarunk , várunk el ettől az emberi testtől és mindattól, amit bele integrálunk.