NEIGONG 內功

Dao neigong

Nei Gong, mint Belső Képesség.

A nei gong kapcsán egy olyan folyamatról beszélhetünk, amely során az ember átalakítja testét, energetikáját, elméjét és legvégül a tudatát. Mindezt a nei gongnak megfelelő módszertan szerint, vezetetten teszi. A gong, mint képesség akkor válik fontossá, ha megértjük, hogy egyes képességekre, csak akkor tehetünk szert, ha megfelelően gyakorlunk olyan hosszú ideig egyetlen technikát, hogy az képességgé válhasson.

A nei gong amiról itt szó van, taoista mesterektől származik, és nagy részt alkímiai jellegű. Taoista nem azt jelenti, hogy vallásos, vagy szerzetesi, hanem hogy a Tao elérését célul kitűző gyakorlók módszertana, útja. Erről a Taoról számos klasszikus irományból tájékozódhatunk, még akkor is, ha ” a Tao szóba nem fogható” – ez egyébként a lényege.

Alkímiai pedig annyiban, hogy lépésről, lépésre, szintről, szintre alakítja át az ember testét, annak működését és részeit, azután pedig a Qi-jét, vagy mai szóval élve „energetikáját”, és végül elméjét.